Máy sấy quần áo của Nhật nên mua loại nào?

Máy sấy quần áo của Nhật chúng ta nên dùng sản phẩm nào? Có những lưu ý gì khi lựa chọn máy sấy quần áo của Nhật không?