An Gia 6 năm kinh nghiệm làm việc phụ trách ngành hàng điện máy các sản phẩm hữu ích cho mọi người. Bài viết là những trải nghiệm thực tế của tác giả sau nhiều năm lăn lộn trong ngành. Hi vọng sẽ giúp bạn đọc tiết kiệm được thời gian tìm hiểu! 

Tư vấn