Khử khuẩn nước với năng lượng mặt trời

Từ trước đến nay, bạn đã nghe nói nhiều đến lọc nước, máy lọc nước, khử trùng nước. Mặc dù đã khá phổ biến trên thế giới, tuy nhiên phương pháp khử trùng nước năng lượng mặt trời có thể Xem tiếp →