khong khi lanh manh

Không khí lạnh mạnh chuẩn bị tràn về miền bắc

Bình luận đã bị đóng.

Call: 0967788783