Giải thưởng thiết kế đèn sưởi nhà tắm hans

Ngày :

07-11-2014

Tác giả :

ĐIỆN MÁY AN GIA

Đèn sưởi nhà tắm hans có mặt trên 88 quốc gia từ các Châu Âu lạnh giá đến các vùng thuôc châu Á với thương hiệu và những sáng tạo Đèn sưởi nhà tắm hans đã được cấp chứng chỉ sản phẩm đạt giải thưởng thiết kế tiêu chuẩn Châu Âu.

Dưới đây là các giải thường thiết kế Hans có được:

 

Giải thưởng thiết kế đèn sưởi nhà tắm Hans
Giải thưởng thiết kế đèn sưởi nhà tắm Hans
Giải thưởng thiết kế đèn sưởi nhà tắm Hans
Giải thưởng thiết kế đèn sưởi nhà tắm Hans
Giải thưởng thiết kế đèn sưởi nhà tắm Hans
Giải thưởng thiết kế đèn sưởi nhà tắm Hans