Bạn có thể gặp lỗi gì khi sử dụng máy sấy quần áo Electrolux?

Sử dụng máy sấy quần áo Electrolux tưởng trừng như đơn giản nhưng bạn không biết được rằng mình đang mắc các lỗi cơ bản nhất. Vậy đó là gì?