Có nên sử dụng máy sấy quần áo dạng tủ hay không?

Máy sấy quần áo dạng tủ có nên sử dụng không? Máy sấy quần áo dạng tủ và máy sấy quần áo dạng tròn nên sử dụng loại nào tốt hơn?