Ý nghĩa nhân văn của bộ lọc gốm

Mỗi năm trên thế giới có đến 1,7 triệu người, chủ yếu là trẻ em dưới năm tuổi chết chỉ riêng vì bệnh tiêu chảy gây ra bởi nguồn nước không an toàn. Do đó, các nhà khoa học đã Xem tiếp →