Nhiệt độ mùa đông miền bắc năm nay có thể xuống 6 độ

Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được từ trung thâm khít tượng thủy văn dự đoán,mùa đông năm nay nhiệt độ có thể xuống đến 6 độ. Mùa đông năm nay, vùng đồng bằng Bắc Bộ Xem tiếp →