Quy trình oxy hóa nâng cao trong xử lý nước

Quy trình oxy hóa nâng cao (viết tắt là AOPs) đề cập đến các quy trình xử lý hóa học được thiết kế để loại bỏ chất hữu cơ (đôi khi là chất vô cơ) có trong nước thông qua Xem tiếp →