Miến bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

Áp thấp nhiệt đới sắp tiền vào biển đông. Và cùng lúc đó từ chiếu tối hôm nay miền Bắc đón không khí lạnh,nhiệt độn giảm,trời trở rét. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết Xem tiếp →